İletişim +90 222 236 02 55
Yönetim Kurulu

ADI                                               GÖREVİ

Aslan CENGİZ                                   Başkan

Nevzat CENGİZ                                  Üye

Muammer CENGİZ                              Üye

Pınar CENGİZ                                      Üye

İlhan CENGİZ                                     Üye

Mehmet CENGİZ                                Üye